ZAWIADOMIENIE o tymczasowej organizacji ruchu na ul. Zaułek w Żórawinie

blog-img-08

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że z dniem 01.04.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w ul. Zaułek w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w ul. Zaułek – 14.06.2019r. Prosimy o nie parkowanie pojazdów w ul. Zaułek na czas trwania robót.  

Wojciech Thiel – Kierownik budowy

Udostępnij: