ZAWIADOMIENIE o tymczasowej organizacji ruchu na al. Niepodległości w Żórawinie

blog-img-08

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że od dnia 13.05.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać  będzie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Al. Niepodległości (odcinek od ul. Zaułek) w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w tym rejonie – 11.07.2019r. Prosimy o nie parkowanie pojazdów na ul. Al. Niepodległości na odcinku od strony ul. Zaułek, na czas realizacji robót.

Udostępnij: