Zawiadomienie o czasowym wyłączeniu z ruchu kołowego – Mędłów

Road Construction Series

Z A W I A D O M I E N I E

Wykonawca robót, firma EUROVIA POLSKA S.A, zawiadamia o czasowym wyłączeniu z ruchu kołowego drogi dojazdowej do m. Mędłów (tj. dojazd od ul. Wrocławskiej – droga powiatowa, do m. Mędłów) w terminie od dnia 12.04.2022r. do końca miesiąca kwietnia w godzinach od 8:00 do 15:30 w związku z trwającymi robotami drogowymi i brakiem zapewnienia bezpiecznego przejazdu miedzy innymi dla mieszkańców Mędłowa.

Sprawa związana z realizacją inwestycji p.n.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mędłów, gm. Żórawina”.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że w okresie Świąt Wielkanocnych zostanie umożliwiony bez ograniczeń czasowych przejazd w/w drogą mieszkańcom Mędłowa pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa przez uczestników ruchu drogowego.

Udostępnij: