Zatwierdzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Gminie Zórawina

Pieczęć

Wójt Gminy Żórawina zatwierdził konkursy na dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach.

W dniu 24 kwietnia 2023 r. w wyniku przeprowadzonych przez Komisje postępowań konkursowych zostali wyłonieni kandydaci na dyrektorów:

1. Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach – pan Kamil Cioma;

2. Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach – pani Izabela Siedlecka.

Udostępnij: