Zatwierdzenie konkursów na dyrektorów szkół podstawowych

ogłoszenie

W dniu 19 marca 2024 r. odbyły się posiedzenia dwóch Komisji konkursowych, liczących po dwunastu przedstawicieli z: Gminy Żórawina, Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogicznej i Rady rodziców poszczególnych szkół oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”. Prace Komisji zakończyły się wyłonieniem  kandydatek na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Żórawina.

Kandydatką na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie została Pani Lucyna Wasinkiewicz – Janson, natomiast  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowie kandydatką na dyrektora została Pani Aleksandra Ulatowska.

Bardzo dziękuję członkom Komisji konkursowych za wkład pracy i poświęcony czas.

Serdecznie gratuluję Pani Lucynie Wasinkiewicz – Janson i Pani Aleksandrze Ulatowskiej jednocześnie życząc dalszej, efektywnej pracy i współpracy oraz  sukcesów w następnej kadencji 2024 – 2029.

Z uszanowaniem

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

 

 

Udostępnij: