Zarzšdzenie Wójta Gminy Żórawina nr 324/10 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

blog-img-08

Wójta Gminy Żórawina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
Pełna treœć ogłoszenia dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej.
Zapraszamy.

Udostępnij: