Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

blog-img-08

W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr 273/2016 z dnia 2-11-2016 r. 

Udostępnij: