Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 r.

blog-img-08

W załaczeniu skan dokumentu.

Udostępnij: