Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr 106/2020

blog-img-08

Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr 106/2020 z dnia 13.11.2020 r. w sprawie wyniku przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu programu współpracy na 2021 r.

 

Udostępnij: