Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr 0050/97/2019

blog-img-08

Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu programu współpracy na 2020 rok.

 

Szczegóły: żórawina.bip.gov.pl

Udostępnij: