Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr 0050/7/2020

blog-img-08

Zarządzenie NR 0050/7/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2020 roku.

 

Udostępnij: