Zarządzenie Wójta Gm. Żórawina nr 380/2017 z 23-10-2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust. z dnia 24.04.2003r. o dział. pożytku pub. i wolontariacie projektu programu współpracy na 2018

blog-img-08

W załączeniu skan zarządzenia oraz program współpracy na 2018 rok.

Udostępnij: