Zarządzenie nr UG.WG.0050/3/2023

ogłoszenie

Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2023 roku.

Udostępnij: