Zarządzenie nr UG.WG.0050.1.2024 Wójta Gminy Żórawina z dn. 03.01.2024

Pieczęć

Zarządzenie nr UG.WG.0050.1.2024 Wójta Gminy Żórawina z dn. 03.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2024 roku.

Udostępnij: