Zarządzenie nr UG.WG.0050/1/2022

Pieczęć

Zarządzenie nr UG.WG.0050/1/2022 Wójta Gminy Żórawina z dnia 17.01.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2022 roku.

Udostępnij: