Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Żórawina

blog-img-08

Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Żórawina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2020 r.

 

Udostępnij: