ZARZĄDZENIE NR 22/2019 Wójta Gminy Żórawina z 1 marca 2019 r.

blog-img-08

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Żórawina w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2019 roku.

 

Udostępnij: