Zarządzenie nr 0050/410/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2018 roku

blog-img-08

W załączeniu skan zarządzenia.

Udostępnij: