Zarządzenie nr 0050/307/2017 Wójta Gminy Żórawina z dnia 27 lutego 2017 r.

blog-img-08

W załączeniu zarządzenie nr 0050/307/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żórawina w 2017 roku. 

Udostępnij: