Zarządzenie nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Żórawina z dnia 16 marca 2021 r.

blog-img-08

Zarządzenie nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Żórawina z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żórawina w roku szkolnym 2021/2022 pod nazwą:

„Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym,  zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina w roku szkolnym 2021/2022.”

W otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadania publicznego w terminie przewidzianym w ogłoszeniu. 

 

Na podstawie §13 ust.1 pkt 1 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, przyjętego uchwałą  nr VII/45/19 Rady Gminy Żórawina z dnia 26 marca 2019 r., konkurs podlega unieważnieniu.

Udostępnij: