Zarządzenie nr 0050/21/2021 Wójta Gminy Żórawina z dn. 17 lutego 2021 r.

blog-img-08

Zarządzenie nr 0050/21/2021 Wójta Gminy Żórawina z dn. 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żórawina w 2021 r.

 

Udostępnij: