ZARZĄDZENIE NR 0050/15/2019 Wójta Gminy Żórawina z 8 lutego 2019 r.

blog-img-08

Zarządzenie Nr 0050/15/2019 Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żórawina w 2019 roku.

Udostępnij: