Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na zmniejszeniu zagrożenia przeciwpowodziowego

blog-img-08

Poniżej publikujemy treść zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na zmniejszeniu zagrożenia przeciwpowodziowego, przewidzianej do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Udostępnij: