Zaproszenie na konsultacje społeczne w trakcie regionalnej konferencji we Wrocławiu w dniu 26.09.2017 r.

blog-img-08

Wytyczne dotyczące sposobu kwalifikowania uczestników ŚDS ze spectrum autyzmu lub z niepełnosprawnością sprzężoną do podwyższonej dotacji, o której mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej:

W dniu 1 lipca 2017 roku wszedł w życie przepis art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej. Stanowi on, że kwota dotacji ustalana na 1 uczestnika ŚDS w województwie,o której mowa w art. 51 c ust. 3 pkt 1 może być zwiększona, nie więcej niż o 30 %, na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności[1] wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Możliwość podwyższenia dotacji przysługuje pod warunkiem, że:

I. uczestnik ze spectrum autyzmu posiada:

1.  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności – 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe),

2. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności – 01-U lub 02-P lub 10-N lub 11-I , przy czym do takiego orzeczenia niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii dziecięcej bądź lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii o rozpoznaniu jednego z zaburzeń określanych jako spectrum autyzmu (w międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 kategoria F84, która obejmuje zaburzenia ze spektrum autyzmu, określane też jako całościowe zaburzenia rozwoju, w tym:

F84.0 autyzm dziecięcy: obejmuje autyzm dziecięcy, psychoza dziecięca, zaburzenia autystyczne, Zespół Kannera;

F84.1 autyzm atypowy: obejmuje atypowa psychoza dziecięca, upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi;

F84.2 Zespół Retta;

F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne: obejmuje otępienie dziecięce, psychoza dezintegracyjna, psychoza symbiotyczna, Zespół Hellera;

F84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącymi upośledzeniami umysłowymi i ruchami stereotypowymi;

F84.5 Zespół Aspergera: obejmuje psychopatia autystyczna, zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa).

II.  uczestnik z niepełnosprawnością sprzężoną posiada:

Udostępnij: