Zaproszenie na bezpłatne konsultacje

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina wraz z Doradcš Podatkowym zapraszajš na serię bezpłatnych konsultacji dla małych i œrednich przedsiębiorców działajšcych na terenie Gminy z zakresu prawa podatkowego.

Przedmiot konsultacji:
– podatek od towarów i usług
– podatek dochodowy od osób prawnych
– podatek dochodowy od osób fizycznych

Miejsce i czas konsultacji:
Urzšd Gminy Żórawina, ul. Kolejowa 6
29 wrzeœnia, 27 paŸdziernika, 24 listopada i 29 grudnia 2009r.

Udostępnij: