Zaproszenie do konsultacji społecznych

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina oraz Prezydent Wrocławia, Burmistrz Gminy Jelcz-Laskowice, Burmistrz Miasta i Gminy Kšty Wrocławskie, Burmistrz Gminy Siechnice, Burmistrz Gminy Trzebnica, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, Burmistrz Miasta Oleœnica, Wójt Gminy Długołęka, Wójt Gminy Czernica, Wójt Gminy Kobierzyce, Wójt Gminy Miękinia, Wójt Gminy Oleœnica, Wójt Gminy Wisznia Mała zapraszajš do konsultacji społecznych „Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Konsultacje społeczne prowadzone będš w dniach od 13 sierpnia do 13 wrzeœnia 2013 roku.

W ramach konsultacji odbędš się 4 spotkania konsultacyjne w następujšcych terminach i miejscach:
– 04.09 w Siechnicach w godz. 15.30-18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12),
– 05.09 w Kobierzycach w godz. 9.00-12.00 w Sali Błękitnej Urzędu Gminy Kobierzyce (Al. Pałacowa 1),
– 09.09 w Długołęce w godz. 15.30-18.30 w Sali Obrad Urzędu Gminy Długołęka (ul. Robotnicza 12),
– 12.09 we Wrocławiu w godz. 12.00-15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia (Sukiennice 9).

Informacja na temat konsultacji społecznych pojawi się również w prasie oraz radiu.

Uwagi do dokumentu należy przekazywać drogš mailowš za pomocš załšczonego formularza konsultacji do dnia 13.09.2013 r. na adres konsultacje.zit@um.wroc.pl lub dotacje@zorawina.pl.
Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w siedzibie Biura Zarzšdzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Bogusławskiego 8,10) oraz w Urzędzie Gminy Żórawina (ul. Kolejowa 6, pok. nr 23).

Zaproszenie, formularz zmian oraz opis projektu

Formularz w wersji edytowalnej (.doc)

Udostępnij: