Zaproszenie dla Sołtysów / reprezentantów sołectw na warsztaty strategiczne

Zaproszenie Warsztaty

W związku z partycypacyjnym modelem opracowania głównego dokumentu strategicznego dla Gminy Żórawina zachęcamy do uczestnictwa w warsztacie, który odbędzie się:

w środę 14 grudnia 2022 r.

o godz. 17:00

w Świetlicy w Nowojowicach.

 

Spotkanie poprowadzą moderatorzy reprezentujący Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” z Cieszyna, którzy wspierają realizacyjnie i doradczo w procesie planowania strategicznego Urząd Gminy

Agenda:

  1. Istota Strategii rozwoju gminy – wprowadzenie.
  2. Gmina Żórawina oczami mieszkańców – omówienie wyników badania ankietowego.
  3. Kluczowe problemy i wyzwania gminy, jej mocne i słabe strony – partycypacyjne wypracowania analizy SWOT.
  4. Gmina Żórawina w perspektywie 2030 roku – jaka ma być? Wizja zmiany, zadania, projekty i przedsięwzięcia do realizacji.
  5. Bank pomysłów – projekty, przedsięwzięcia, działania.

 

Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w warsztatach pozwoli na zebranie od Państwa uwag, opinii oraz wniosków umożliwiających zbudowanie planu strategicznego dla Gminy Żórawina w perspektywie roku 2030.

Czas trwania około 1,5 godz. W przypadku braku możliwości uczestnictwa można wydelegować przedstawiciela / reprezentanta.

Udostępnij: