Zaproszenie

blog-img-08

Szanowni Państwo,
W imieniu Starostwa Powiatowego serdecznie zapraszam do uczestnictwa w projekcie „CYKL SPOTKAŃ Z SENIORAMI W GMINACH”.

Spotkanie w Gminie Żórawina odbędzie się 21 paŸdziernika 2013 r. (poniedziałek) w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie o godz. 10:00.

Program spotkania:
Akademia Bezpiecznego Seniora – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu;
Œwiadomy konsument – prawa i obowišzki – Powiatowy Rzecznik Konsumentów;
Powiat Wrocławski dla Seniorów – przedstawiciel Powiatu Wrocławskiego;
Aktywny Senior w trzecim sektorze – przedstawiciele organizacji pozarzšdowych.

ORGANIZATORZY

Udostępnij: