ZAPROSZENIE

blog-img-08

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski serdecznie zapraszają wszystkich Radnych, Sołtysów oraz Mieszkańców Gminy Żórawina na wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, które odbędą się 12 lipca 2019 w Węgrach. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 Mszą św. w kościele św. Jadwigi w Węgrach, natomiast o godz. 11:00 część oficjalna pod pomnikiem Wincentego Witosa. W planach wydarzenia jest wkopanie listu intencyjnego dotyczącego budowy „Pomnika Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”, którego uroczyste odsłonięcie nastąpi za rok w obecności Prezydenta RP.


Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej to święto państwowe ustanowione dnia 29 września 2017 r. Jest ono hołdem złożonym mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę podczas II wojny światowej, za wspieranie polskiej partyzantki, włączanie się w działania konspiracyjne oraz pomoc, jakiej polska wieś udzielała osobom ukrywającym się przed prześladowaniami – uchodźcom wojennym, żołnierzom wojska polskiego, jak też zwykłym Polakom, którzy mogli w tragicznych czasach wojennej zawieruchy zaopatrzyć się w żywność.


 

Udostępnij: