Zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie

blog-img-08

Biorąc pod uwagę niedostateczne zasoby kadrowe w szkołach do zapewnienia  opieki nad dziećmi  w czasie trwania sprawdzianu ośmioklasisty, zapraszamy w dniach od 15.04. do 17.04.2019   r.  w godz. 8.00 do 13.00 dzieci 5-letnie i powyżej lat 5 na zajęcia organizowane przez Gminę Żórawina w Gminnym Centrum Kultury. Prosimy o ewentualne zaopatrzenie dzieci w napoje i prowiant.

Udostępnij: