Zakup wielofunkcyjnej beczki asenizacyjnej

blog-img-08

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej powiększył swój tabor maszyn o wielofunkcyjną beczkę asenizacyjną. 

Całkowity koszt zakupu 563 217,00 zł brutto. 

Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uzyskana dotacja 240 375,00 zł.

Udostępnij: