Zakończyły się prace związane z budową zaplecza sportowego przy boisku w Żórawinie

blog-img-08

Dwudziestego ósmego lipca 2017 roku dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na budowie zaplecza sportowego w Żórawinie. Procedura odbiorowa poprzedzona była  kontrolą Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego we Wrocławiu,  który wydał  pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W ramach zadania powstał budynek składający się z 3 części, połączonych korytarzem. W budynku znajdują się w nim: 2 zespoły szatniowe dla sportowców, łazienki i toalety, pomieszczenia do rozgrzewki i treningu, pomieszczenie na sprzęt sportowy, pomieszczenie dla sędziów i trenera, toaleta dla niepełnosprawnych. Z szatni będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne – obiekt będzie pod tym względem w pełni dostosowany do ich potrzeb.  Pomieszczenia będą dostępne dla osób uprawiających takie sporty jak: piłka nożna (KS Żórawina), lekkoatletyka, inne gry zespołowe.

W pobliżu szatni ukończono w ubiegłym roku budowę boiska lekkoatletycznego z bieżnią do sprintu, bieżnią okólną, bieżnią do skoku w dal, z boiskiem wielofunkcyjnym do gry w siatkówkę, koszykówkę tenisa i piłkę nożną. Szatnia będzie służyła również przy okazji zawodów sportowych rangi gminnej, między-gminnej, regionalnej.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej” przyznało Gminie Żórawina kwotę 684,3 tys. zł. na budowę nowej szatni sportowej znajdującej się na terenie rekreacyjnym w Żórawinie.

Koszt całkowity inwestycji (w tym m.in.: wykonawstwo, nadzór, projekt, wyposażenie): 1.503.815,47 zł brutto.

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 684.300,00 zł.

Dotychczasowa kwota przekazana przez Ministerstwo: 543.922,00 zł

Pozostała kwota do refundacji w 2017 roku: 140.378,00 zł

Część wyposażenia obiektu została zakupiona ze środków KS Żórawina. Klub zagospodaruje  również teren znajdujący się wokół budynku.

Inwestycję prowadziła firma CIEPŁY DOM – USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE DARIUSZ POŻUCZEK z siedzibą w Karników 15A, 57-130 Przeworno.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego obiektu. Zawodnikom, trenerom, mieszkańcom, którzy będą korzystać z obiektu życzymy wielu sukcesów sportowych.

Udostępnij: