Zakończyła się „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Mędłowie”

blog-img-08

W sierpniu br. zakończyły się prace polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Mędłowie. W ramach tej inwestycji powstało około 550 metrów chodnika wraz ze œcieżką rowerową. Ciąg pieszo-rowerowy prowadzony jest od Mędłowa do skrzyżowania z droga powiatową Wrocław-Żórawina, przy której znajduje się przystanek autobusowy.
Jest to ważna inwestycja z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów ponieważ droga prowadzaca do Mędłowa jest wąska i charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. W chwili obecnej mieszkańcy moga bezkolizyjnie pokonać drogę do przystanku.
Zadanie to jest finansowane ze œrodków Budżetu Gminy Żórawina przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania Lider A4 w ramach PROW 2007-2013.
Tomasz Gracz

Udostępnij: