Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karwianach dobiega końca

blog-img-08
Kończą się prace związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Karwianach. W ramach tego zadania ułożona została nawierzchnia z kostki betonowej na parkingu obok świetlicy, wykonano chodnik łączący ul. Majową z boiskiem do koszykówki oraz placem zabaw i parkingiem. Przy placu zabaw ułożono opaskę z kostki betonowej, przygotowano także miejsce dla rowerów oraz teren pod stół do tenisa stołowego. Ponadto wokół budynku świetlicy wiejskiej wykonano opaskę z kostki brukowej i kanalizację deszczową zapewniającą odpływ wód opadowych z dachu świetlicy bezpośrednio do pobliskiego rowu. Po zakończeniu prac zamontowane zostaną także nowe ławki. 

Informację przygotował: Tomasz Gracz

Udostępnij: