Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń – plac zabaw w Żórawinie

blog-img-08

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Utworzono i wyposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Żórawina.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, Lokalna Grupa Działania Lider A4.

Inwestycja obejmowała przygotowanie terenu pod plac zabaw, zakup wyposażenia placu i ławek oraz ogrodzenie terenu.

Zamontowano: zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, piaskownicę oraz 2 ławki. Miejsce zabaw dzieci został w całości ogrodzony, w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.

Realizacja operacji pozwoliła na stworzenie najmłodszym mieszkańcom Żórawiny bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw na wolnym powietrzu.

Udostępnij: