Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń – plac zabaw w Starym Śleszowie

blog-img-08

Plac zabaw w Starym Śleszowie

Plac zabaw w miejscowości Stary Śleszów wybudowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Celem projektu było stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom, a także podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Żórawina.
Inwestycje zlokalizowano obok kościoła na ul. Ślężnej.
Uzyskane, ze środków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 dofinansowanie wynosiło 70% kosztów kwalifikowanych.
Dzięki zrealizowanemu projektowi najmłodsi mieszkańcy Starego Śleszowa i okolicznych miejscowości zyskali miejsce do bezpiecznej zabawy.
Plac zabaw wyposażony jest w: piaskownice, huśtawki oraz wieloelementowe zestawy zabawowe (zjeżdżalnia, płaszczyzna z opon, pomost ruchomy, trap, drabinka, wieża, równoważnia) oraz ławki.

Życzymy miłej i bezpiecznej zabawy!
Mateusz Królewicz i Tomasz Gracz

Udostępnij: