ZAGŁOSUJ NA GMINĘ ŻÓRAWINA!

blog-img-08

Wysyłajšc SMS pod numer 71051 o treœci wroc.gmina.zorawina głosujemy na naszš Gminę w Plebiscycie Œlšska SuperGmina organizowanym przez redakcję miesięcznika „Wrocławianin”.
Obecnie na liœcie 30 najlepszych Gmin z województwa dolnoœlšskiego i opolskiego, Żórawina znajduje się na pozycji 13, dlatego też prosimy Państwa o wsparcie.
Wszystkich mieszkańców naszej Gminy i nie tylko zachęcamy do aktywnego głosowania na naszš małš ojczyznę, aby znalazła się ona na najwyższym miejscu podium.
Plebiscyt trwa do końca paŸdziernika. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł brutto. Każdego miesišca wœród glosujšcych, redakcja rozlosowuje nagrodę w wysokoœci 300 zł.
Więcej szczegółów można przeczytać w aktualnym numerze WROCŁAWIANINA na str. 3.
W numerze tym znajduje się także obszerny artykuł na temat naszych gminnych dożynek (str. 10), którego lekturę Państwu polecamy.
Link do aktualnego wydania Wrocławianina:
http://www.wroclawianin.pl/images/gazety/wroclawianin-98.pdf
Tomasz Gracz

Udostępnij: