Zabezpiecz wodomierz przed mrozem!

blog-img-08
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przypomina swoim Klientom o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur.
Odbiorca usług wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych”.
W związku z nadchodzącą zimą nie zabezpieczenie wodomierzy lub instalacji przed mrozem może doprowadzić do przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.

JAK ZABEZPIECZYĆ WODOMIERZ?
Temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C.
Należy zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa poprzez np. naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien,
odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nie ocieplone pomieszczenia (np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.).
W przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studzience zwrócić uwagę czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona,
zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów,
zabezpieczyć elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów.

 
CO ZROBIĆ GDY ZAMIESZKUJEMY BUDYNEK WYŁĄCZNIE LATEM?
Przed okresem zimowym należy: zakręcić dopływ wody do budynku, spuścić wodę z instalacji i zabezpieczyć wodomierz w sposób określony powyżej, można również odpłatnie zlecić GZGK zamknięcie zasuwy na podłączeniu do budynku.
CO ZROBIĆ GDY DOJDZIE DO ZAMARZNIĘCIA WODOMIERZA I AWARII?
W przypadku zamarznięcia wody i uszkodzenia wodomierza skutkującego utratą szczelności, należy zamknąć dopływ wody i niezwłocznie zgłosić awarię do Zakładu: – w dni powszednie w godzinach otwarcia biura tel. 71 31 65 116 lub 668 001 060 – w pozostałe godziny oraz dni wolne od pracy tel. 668 001 050.

W przypadku uszkodzenia Zakład dokona wymiany wodomierza. Jest to usługa odpłatna, ponieważ obowiązek zachowania właściwej temperatury w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, spoczywa na odbiorcy usług.

 
Udostępnij: