Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i indywidualne numery kont, NIE ULEGŁY ZMIANIE.

blog-img-08

Szanowni Mieszkańcy,

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, iż na dzień 01 stycznia 2022 r. zarówno stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i indywidualne numery kont, na które należy wnosić opłatę,  nie uległy zmianie.

Aktualnie obowiązujące stawki opłat to:
– 28,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady segregowane).
– 56,00 zł miesięcznie – za każdą osobę zamieszkałą (odpady zmieszane).

 

W związku z powyższym blankiety opłat nie będą wysyłane.

Opłaty należy wnosić na indywidualny numer konta bankowego do 15-tego każdego miesiąca za dany miesiąc.
W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na kwotę opłaty tj. zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość (narodziny dziecka, wyprowadzka) lub sposobu gromadzenia odpadów należy złożyć do Biura Związku korektę deklaracji DO-1 o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

 

UWAGA: możliwe jest wysłanie druku blankietu tylko drogą mailową po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela nieruchomości ze wskazaniem numeru ID (klienta), którego zgłoszenie dotyczy.

Udostępnij: