XXIV edycja Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2023/2024

powiatwr2

Informujemy, iż Rada Powiatu Wrocławskiego ogłosiła nabór do Programu Stypendialnego. Program ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy.

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

Stypendia są przyznawane za szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który udzielane jest stypendium, w 3  kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej.

O stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy w roku szkolnym, na który udzielane jest stypendium  będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum – oraz spełniają zależne od kategorii kryteria określone w zamieszczonych poniżej Uchwałach Rady Powiatu Wrocławskiego.

Termin składania wniosków – 15 lipca 2023 r.

Szczegółowe informacje:

https://www.powiatwroclawski.pl/948-program-stypendialny-rady-powiatu-wroclawskiego.html

Udostępnij: