XXI edycja Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego

blog-img-08

Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

KATEGORIE STYPENDIÓW

Stypendia będą przyznawane za szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 w 3 kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych  oraz spełniają  kryteria w zależności od kategorii stypendium.

Wnioski należy składać w terminie do 15 lipca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131 w Biurze Obsługi lub przesłać pocztą na adres Starostwa – decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu – nie data nadania.
 Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://www.powiatwroclawski.pl/uchwala-rady-powiatu-wniosek.html#site_desc

Udostępnij: