XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina – 28 luty 2023 r. o godz. 16:00

Pieczęć
28 lutego 2023 r. o godz. 16:00 w Gminnym Centrum Kultury w trybie hybrydowym odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja  Rady Gminy Żórawina.
Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz.U. z 2023 poz.40 ze zm.) na wniosek Wójta.
Porządek obrad
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żórawina na lata 2023-2028
  4. Zamknięcie
Udostępnij: