XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żórawinie

2021.12.11 OSP Zarząd (1)

W dniu 11 grudnia br. w świetlicy w miejscowości Nowojowice odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Żórawinie. W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żórawina oraz zaproszeni goście, tj. Arkadiusz Poręba Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina, Roman Kasprowicz W-ce Prezes Zarządu Oddziału powiatowego ZOSP RP we Wrocławiu, w stanie spoczynku st. bryg. Dariusz Kopa, Krzysztof Bagiński Skarbnik Gminy Żórawina, Mariusz Damasiewicz Radny Gminy Żórawina, ks. Adam Andrejczuk.

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żórawinie, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi a następnie dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wrocławiu.

Podczas Zjazdu Jan Żukowski Wójt Gminy Żórawina a zarazem Prezes Zarządu wręczył specjalne podziękowanie dla księdza proboszcza a zarazem druha OSP Węgry Adama Andrejczuka. Ponadto Prezes wręczył dla poszczególnych druhów odznaczenia za wysługę lat. Natomiast dh Roman Kasprowicz wręczył:

– odznakę „Strażak Wzorowy” dla druhów:

– Marek Papierkowski – OSP Żórawina,

– Bartłomiej Głodowski – OSP Rzeplin,

– Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa:

– Zbigniew Wierciuch – OSP Rzeplin,

– Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa:

– Piotr Musielski – OSP Rzeplin.

 

Nowo wybrany Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Żórawinie ukonstytuował się następująco:

– Jan Żukowski – Prezes,

– Zbigniew Wierciuch – Wiceprezes,

– Marek Papierkowski – Wiceprezes,

– Sebastian Lewicki – Komendant gminny,

– Michał Buczek – Skarbnik,

– Przemysław Zakrzewski – Sekretarz,

– Łukasz Telus – Członek prezydium,

– Piotr Kuriata – Członek zarządu,

– Sebastian Chmura – Członek zarządu.

 

Skład Komisji rewizyjnej:

– Michał Duszyński – Przewodniczący,

– Grzegorz Buczek – Wiceprzewodniczący,

– Szymon Bonda – Sekretarz.

Autor zdjęć: Łukasz Telus

 

Udostępnij: