Wznowienie funkcjonowania Przedszkola w Żórawinie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

blog-img-08

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 25 maja 2020 r. zaczną funkcjonować: Przedszkole Żórawinie oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żórawina, dla dzieci potrzebujących opieki, zgodnie z Zarządzeniem Nr ORG.0050.45.2020 Wójta Gminy Żórawina z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie wznowienia funkcjonowania publicznego przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii.

W placówkach stosuje się Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

Udostępnij: