Wystawa Rolnicza AGRO-SHOW 2010

blog-img-08

XII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO-SHOW 24 – 27 wrzeœnia 2010 r. Bednary koło Poznania, Gmina Pobiedziska.

Organizowana od 1999 roku jest największa międzynarodowš imprezš rolniczš w Polsce i jednš z największych w Europie. O jej wysokiej randze œwiadczš odbywajšce się tu premiery nowych maszyn i urzšdzeń.

AGRO SHOW ma charakter kompleksowy – można tu prezentować i podziwiać nie tylko maszyny i urzšdzenia, ale również nawozy, nasiona, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz wiele innych œrodków produkcji rolniczej. Wystawa odbywa się na terenie otwartym, co nie ogranicza wystawcom miejsca do prezentacji szerokiej oferty sprzętu rolniczego. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 630 wystawców z kilkunastu krajów. Powierzchnia ekspozycyjna wyniosła ponad 110 000 m2.

Polowy charakter AGRO SHOW stwarza niepowtarzalnš okazję do nawišzywania bliższych kontaktów handlowych i budowania tak istotnego w biznesie zaufania. Na Wystawie maszyny i urzšdzenia prezentowane sš nie tylko na stoiskach, ale także na specjalnych poletkach pokazowych, dzięki czemu zwiedzajšcy mogš osobiœcie sprawdzić działanie interesujšcych ich maszyn. Impreza ta to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z najnowoczeœniejszymi osišgnięciami techniki rolniczej oraz do porównania różnych rozwišzań technologicznych. Na specjalnie wyodrębnionym polu zostanš zaprezentowane opryskiwacze, ładowarki i ładowacze czołowe oraz NOWOŒCI, czyli maszyny i urzšdzenia rolnicze wprowadzone na rynek od wrzeœnia ubiegłego roku, czyli po poprzedniej edycji AGRO SHOW.

W trosce o przyszłoœć polskiego rolnictwa staramy się zainteresować młodzież szkół i uczelni rolniczych prezentowanym na Wystawie sprzętem. Specjalnie dla młodych adeptów rolnictwa od kilku lat cyklicznie organizujemy turniej sprawnoœciowy.

Jak co roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urzšdzeń Rolniczych dofinansowuje zorganizowane wyjazdy grupowe. Wystarczy jedynie 20 osób, aby przejazd zorganizowany przez oœrodek doradztwa rolniczego, urzšd miasta lub gminy, izby rolnicze, szkoły bšdŸ mleczarnie dostał dofinansowanie od Organizatora.

Podczas wystawy odbędš się specjalistyczne seminaria oraz liczne konkursy dla zwiedzajšcych. Tradycyjnie wstęp na Wystawę oraz parkingi sš bezpłatne. Zwiedzajšcy przy wejœciu otrzymajš Katalog Wystawy zawierajšcy bardzo przydatne informacje w każdym gospodarstwie.

Udostępnij: