WYPOWIADANIE UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

blog-img-08

W zwišzku z nadesłanym oœwiadczeniami firm zajmujšcych się wywozem odpadów komunalnych informujemy, że do poniżej wymienionych firm NIE muszš Państwo składać wypowiedzeń.
Sš to firmy:

– Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Sp. z o.o.,

– MARGO Eugeniusz Choršżewski,

– WPO ALBA S.A.,

– Sita Zachód.

W zwišzku z powyższym dotychczasowe umowy o œwiadczeniu usług wygasajš z dniem 30 czerwca 2013r.

Jedynš firmš, której klienci muszš wypowiedzieć umowę jest firma REMONDIS Sp. z o.o.

Udostępnij: