Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Żórawina

blog-img-08

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Żórawina w 2021r.

Środki budżetowe przeznaczone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2021 r.  wyniosły 170.000 zł.

            W ogłoszonym w dniu 26 stycznia 2021 r. konkursie złożono 10 ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w zakresie wspierania i upowszechniania sportu.

            Wszystkie oferty zostały złożone poprawnie.

            W wyniku procedury konkursowej wyłoniono następujące podmioty do realizacji zadania publicznego i przydzielono im dotację:

Udostępnij: