Wyniki otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Gminy Żórawina

blog-img-08

Wyniki otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2024 R.

Środki budżetowe przeznaczone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2024 r. wyniosły 280.000 zł.
W ogłoszonym w dniu 3 stycznia 2024 r. konkursie złożono 10 ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Żórawina w zakresie wspierania i upowszechniania sportu.
Wszystkie oferty zostały złożone poprawnie.
W wyniku procedury konkursowej wyłoniono następujące podmioty do realizacji zadania publicznego i przydzielono im dotację (w załączniku).

Bip: https://zorawina.bip.gov.pl/2024/wyniki-otwartego-konkursu-na-realizacje-zadania-publicznego.html

Udostępnij: