Wyniki naboru do rządowego programu Aktywna Tablica 2023

1328x560

Znamy już wyniki naboru do rządowego programu Aktywna Tablica 2023 !

Jeszcze w tym roku SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WILCZKOWIE oraz SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W RZEPLINIE otrzymają środki finansowe, które mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii.

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Lista szkół i wysokość dofinansowania – https://www.kuratorium.wroclaw.pl/aktywna-tablica-2023-wykaz-szkol-zakwalifikowanych-do-objecia-wsparciem-finansowym-w-ramach-rzadowego-programu/

Udostępnij: