Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Żórawina w 2015 r. z Organizacjami Pozarządowymi

blog-img-08

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Żórawina w 2015 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie zostały zamieszczone na Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje

Udostępnij: